“Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị”

    Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2010/TT-BNV (tại Thông tư số 216/2013/TT-BQP, ngày 16/12/2013 về việc “Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014”), Ban Cơ yếu Chính phủ đã tiến hành các bước xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 05/2010/TT-BNV nhằm bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp hơn với thực tiễn và đẩy mạnh việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tới các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

     

       Ban Cơ yếu Chính phủ trân trọng gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân bản Dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý hoàn thiện Thông tư.

 

       Mọi góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc email: info@ca.gov.vn  

 

     Toàn văn dự thảo Thông tư:  http://ca.gov.vn/download/duthaothongtu05-2010-tt-bnv.rar

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.