1. Điều kiện cần để triển khai ứng dụng

- Có nhu cầu sử dụng hệ thống chứng thực để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử (trao đổi thông tin trên mạng máy tính).

- Có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin có khả năng hỗ trợ người dùng cuối.

- Có hạ tầng CNTT đủ điều kiện

+ Hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao kết nối mạng TSL hoặc mạng Internet

+ Hệ thống thư điện tử công vụ có tỷ lệ sử dụng ≥ 30%.        

- Ứng dụng CNTT phát triển

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ ≥ 2.

+ Quản lý văn bản, một cửa điện tử.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.