1.8. Ứng dụng chứng thư số để làm gì?

Với chứng thư số người dùng có thể:

·        Xác định danh tính người dùng khi đăng nhập vào một hệ thống (xác thực).

·        Ký số các tài liệu Word, PDF hay một tệp liệu.

·        Mã hóa thông tin để đảm bảo bí mật khi gửi và nhận trên mạng.

·        Thực hiện các kênh liên lạc trao đổi thông tin bí mật với các thực thể trên mạng như thực hiện kênh liên lạc mật giữa người dùng với webserver.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.