2. Đối tượng cấp chứng thư số

Hiện nay Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số cho các thuê bao là:

- Tổ chức: bao gồm các tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị.

- Cá nhân: bao gồm cán bộ, công chức.

- Thiết bị: các thiết bị mạng (Web server, Mail server, VPN server …) của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.