3. Quy trình triển khai ứng dụng chữ ký số

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Giai đoạn chuẩn bị

 

1.1

Hội thảo nâng cao nhận thức về chữ ký số, chứng thực số.

Có thể thực hiện hoặc không

1.2

Khảo sát hiện trạng CNTT và nhu cầu ứng dụng hệ thống chứng thực

Cung cấp thông tin cho BCYCP

1.3

Xây dựng kế hoạch triển khai (nội dung, lộ trình…)

 

1.4

Uỷ quyền quản lý thuê bao.

Điều 5 Thông tư 05/2010/TT-BNV

2

Giai đoạn chuyển giao

 

2.1

Đăng ký, cấp phát chứng thư số và phần mềm ký số

Điều 8 Thông tư 05/2010/TT-BNV

2.2

Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số

 

2.3

Tích hợp chữ ký số vào phần mềm nghiệp vụ của mỗi cơ quan

Căn cứ vào nhu cầu của mỗi cơ quan

3

Giai đoạn triển khai mở rộng

 

3.1

Ban hành văn bản (quy chế) đưa chữ ký số vào sử dụng

 

3.2

Cài đặt phần mềm tới từng người dùng, hỗ trợ kỹ thuật

 

3.3

Tổng kết đánh giá

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.