3.1. Nội dung triển khai gồm những gì?

Nội dung triển khai dịch vụ chứng thực tới các cơ quan thuộc hệ thống chính trị bao gồm những công việc sau:

·        Tư vấn triển khai và ứng dụng các dịch vụ chứng thực.

·        Cấu hình các thiết bị đường truyền dữ liệu tới Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ.

·        Cấp phát chứng thư số và phần mềm (client) ký tài liệu

·        Cài đặt phần mềm ký tại liệu

·        Hướng dẫn sử dụng phần mềm ký tài liệu.

·        Hướng dẫn tích hợp các dịch vụ chứng thực vào phần mềm nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước.

·        Tư vấn các vấn đề có liên quan khác.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.