3.2. Điều kiện triển khai như thế nào?

Để có thể triển khai hệ thống chứng thực, các cơ quan cần thỏa mãn một số điều kiện sau:

·        Có nhu cầu sử dụng hệ thống chứng thực để đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên mạng.

·        Có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin có khả năng hỗ trợ người dùng cuối.

·        Có hệ thống mạng nội bộ kết nối với mạng số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc mạng Internet.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.