3.5. Phối hợp triển khai như thế nào?

Để triển khai dịch vụ chứng thực, bộ phận chuyên trách CNTT tại các cơ quan sẽ liên hệ với Trung tâm Chứng thực chuyên dùng Chính phủ để thảo luận các nội dung kỹ thuật và các vấn đề triển khai.

Liên hệ:

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ Yếu Chính phủ.

Địa chỉ: 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại/ Fax 04 37738668

Email: info@ca.gov.vn

Website: http://ca.gov.vn

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.