4. Chi phí đảm bảo

Ban Cơ yếu sẽ cấp phát mà không thu phí chứng thư số (thiết bị lưu khóa), phần mềm công cụ ký số. Các chi phí khác tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu của mỗi cơ quan nhà nước (Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố)  mà dự toán cho phù hợp.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.