5. Nội dung hội thảo

Mục tiêu: thông tin đến cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước các nội dung có liên quan đến chữ ký số, chứng thực số phục vụ cho việc chuẩn bị triển khai ứng dụng chữ ký số bao gồm:

1. Cơ bản về chữ ký số, chứng thực số.

1.1. Sự cần thiết có chữ ký số

1.2. Chữ ký số

1.3. Chứng thực số

1.4. Ứng dụng chứng thực số

2. Triển khai ứng dụng chứng thực số chuyên dùng các cơ quan Nhà nước

2.1. Hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

2.2. Các thông tin về việc triển khai

3. Giới thiệu bộ sản phẩm GCA-01

4. Thảo luận (hỏi/đáp)

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.