7. Đăng ký, cấp phát chứng thư số.

Quy trình đăng ký, cấp phát chứng thư số thực hiện theo  thông tư 08/2016/TT-BQP.

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với cá nhân trong thông tư 08/2016/TT-BQP

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với tổ chức: tải về.

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với thiết bị: tải về.

Các công văn (đề nghị cấp phát, thu hồi chứng thư số…) gửi tới Ban Cơ yếu Chính phủ bao gồm bản giấy và bản điện tử: bản giấy gửi theo đường công văn, bản điện tử gửi tới hòm thư info@ca.gov.vn.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.