Cập nhật mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01

 Ban Cơ yếu Chính phủ cập nhật mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01 để phục vụ triển khai hệ thống mở khóa thiết bị cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Download mẫu công văn:

 

Mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.