GIỚI THIỆU

HỆ THỐNG CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ

Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính Phủ là mô hình chứng thực quốc gia gồm 2 khu vực:

1. Khu vực công cộng ( đối với các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân )

Khu vực công cộng cung cấp dịch vụ chứng thực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Theo điều 6 nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý về dịch vụ chứng thực chữ ký số, Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông Tin Truyền Thông) thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

2. Khu vực chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Khu vực chuyên dùng cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Theo điều 6 nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý về dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Tổ chức chứng thực chuyên dùng là tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức chứng thực chuyên dùng nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.

- Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin -  Ban Cơ yếu Chính phủ là một tổ chức chứng thực chuyên dùng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ nền tảng nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên mạng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Các dịch vụ cung cấp trong hệ thống chứng thực chuyên dùng Chính phủ bao gồm:

  • Công bố thông tin về hệ thống chứng thực

Nhóm dịch vụ chứng thư số

  • Cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng thư số.
  •  Duy trì CSDL chứng thư số và danh sách chứng thư số đã thu hồi

Dịch vụ chứng thực chữ ký số

  • Hỗ trợ tạo chữ ký số
  • Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số

Dịch vụ thời gian

  • Cung cấp thời gian đồng bộ tới các máy
  • Cung cấp tem (nhãn, dấu) thời gian cho các giao dịch

- Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh giao phối hợp với các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện công tác tư vấn triển khai hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. Hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp xử lý các vấn đề trong công tác tổ chức và kỹ thuật. Nhằm đảm bảo hạ tầng và ứng dụng thành công hệ thống trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Cao Bằng.

TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.

 Sáng ngày 18/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục chứng thực và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức Hội nghị ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng tro
    Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2010/TT-BNV (tại Thông tư số 216/2013/TT-BQP, ngày 16/12/2013 về việc “Ban hành Chương trình soạn thảo v

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.