HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Có nhu cầu sử dụng hệ thống chứng thực để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử (trao đổi thông tin trên mạng máy tính).

- Có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin có khả năng hỗ trợ người dùng cuối.

- Có hạ tầng CNTT đủ điều kiện

+ Hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao kết nối mạng TSL hoặc mạng Internet

+ Hệ thống thư điện tử công vụ có tỷ lệ sử dụng ≥ 30%.        

- Ứng dụng CNTT phát triển

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ ≥ 2.

+ Quản lý văn bản, một cửa điện tử.

Hiện nay Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số cho các thuê bao là:

- Tổ chức: bao gồm các tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị.

- Cá nhân: bao gồm cán bộ, công chức.

- Thiết bị: các thiết bị mạng (Web server, Mail server, VPN server …) của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

 

 

 

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Giai đoạn chuẩn bị

 

1.1

Hội thảo nâng cao nhận thức về chữ ký số, chứng thực số.

Có thể thực hiện hoặc không

1.2

Khảo sát hiện trạng CNTT và nhu cầu ứng dụng hệ thống chứng thực

Cung cấp thông tin cho BCYCP

1.3

Xây dựng kế hoạch triển khai (nội dung, lộ trình…)

 

1.4

Uỷ quyền quản lý thuê bao.

Điều 5 Thông tư 05/2010/TT-BNV

2

Giai đoạn chuyển giao

 

2.1

Đăng ký, cấp phát chứng thư số và phần mềm ký số

Điều 8 Thông tư 05/2010/TT-BNV

2.2

Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số

 

2.3

Tích hợp chữ ký số vào phần mềm nghiệp vụ của mỗi cơ quan

Căn cứ vào nhu cầu của mỗi cơ quan

3

Giai đoạn triển khai mở rộng

 

3.1

Ban hành văn bản (quy chế) đưa chữ ký số vào sử dụng

 

3.2

Cài đặt phần mềm tới từng người dùng, hỗ trợ kỹ thuật

 

3.3

Tổng kết đánh giá

 

 

Ban Cơ yếu sẽ cấp phát mà không thu phí chứng thư số (thiết bị lưu khóa), phần mềm công cụ ký số. Các chi phí khác tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu của mỗi cơ quan nhà nước (Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố)  mà dự toán cho phù hợp.

Mục tiêu: thông tin đến cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước các nội dung có liên quan đến chữ ký số, chứng thực số phục vụ cho việc chuẩn bị triển khai ứng dụng chữ ký số bao gồm:

1. Cơ bản về chữ ký số, chứng thực số.

1.1. Sự cần thiết có chữ ký số

1.2. Chữ ký số

1.3. Chứng thực số

1.4. Ứng dụng chứng thực số

2. Triển khai ứng dụng chứng thực số chuyên dùng các cơ quan Nhà nước

2.1. Hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

2.2. Các thông tin về việc triển khai

3. Giới thiệu bộ sản phẩm GCA-01

4. Thảo luận (hỏi/đáp)

Để triển khai có hiệu quả mỗi cơ quan nhà nước cần xác định rõ mục tiêu ứng dụng chữ ký số.

Quan điểm: ứng dụng rộng rãi chữ ký số với các đối tượng khác nhau, trong nhiều ứng dụng.

Mục đích ứng dụng: nâng cao tính an toàn (xác thực, toàn vẹn và bảo mật) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (thông tin dữ liệu trao đổi qua mạng). Thúc đẩy ứng dụng CNTT, thay đổi cách thức làm việc… Trong giai đoạn hiện nay chữ ký số, chứng thực số có thể ứng dụng ngay phục vụ các mục tiêu sau:

•      Ứng dụng đối với tổ chức:

–     Sử dụng chữ ký số của tổ chức để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn cho tài liệu điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước: các tài liệu như giấy mời, lịch tuần, báo cáo, giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc (chỉ thị 15/CT-TTg) … thông qua hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản…

–     Sử dụng chữ ký số của tổ chức để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn cho tài liệu điện tử công bố trên website, cổng thông tin (công báo điện tử, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin tới doanh nghiệp, công dân…).

–     Sử dụng chữ ký số của tổ chức trong các dịch vụ công cấp 3 trở lên Ký số vào kết quả trả về cho doanh nghiệp, công dân.

–     Sử dụng tính năng mã để đảm bảo bí mật cho các thông tin mật, thông tin nhay cảm (tài liệu mật, báo cáo tài chính, thông tin chưa công bố,..) khi gửi qua mạng.

•      Ứng dụng đối với cá nhân :

–     Xác thực người dùng khi đăng nhập vào cổng thông tin…

–     Bảo mật dữ liệu cá nhân, các dữ liệu nhạy cảm.

–     Ký vào các tài liệu trao đổi công việc giữa các công chức.

Quy trình đăng ký, cấp phát chứng thư số thực hiện theo  thông tư 08/2016/TT-BQP.

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với cá nhân trong thông tư 08/2016/TT-BQP

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với tổ chức: tải về.

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với thiết bị: tải về.

Các công văn (đề nghị cấp phát, thu hồi chứng thư số…) gửi tới Ban Cơ yếu Chính phủ bao gồm bản giấy và bản điện tử: bản giấy gửi theo đường công văn, bản điện tử gửi tới hòm thư info@ca.gov.vn.

Mục tiêu nhằm trang bị cho người dùng (cán bộ, công chức) tại các cơ quan nhà nước có triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thực số các kiến thức và kỹ năng sử dụng chữ ký số nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp bao gồm:

- Kiến thức cơ bản về chữ ký số, chứng thực số và hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Kỹ năng sử dụng một số phần mềm có tính năng ký số, mã mật tài liệu.

Nội dung tập huấn gồm:

1. Cơ bản về chữ ký số, chứng thực số

1.1. Sự cần thiết có chữ ký số

1.2. Chữ ký số

1.3. Chứng thực số

1.4. Ứng dụng chứng thực số

1.5. Hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

2. Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm GCA-01

2.1. Cài đặt, cấu hình phần mềm.

2.2. Ký số và mã mật một file tài liệu

2.3. Ký số mã mật thư điện tử

2.4. Bảo mật ổ đĩa

3. Hướng dẫn ký số trên file PDF

3.1. Cài đặt, cấu hình phần mềm ký số

3.2. Tạo file PDF

3.3. Tạo diện mạo chữ ký.

3.4. Ký số file PDF

3.5. Cấu hình và kiểm tra chữ ký số.

 

4. Thực hành

4.1. Ký số, mã mật file bất kỳ

4.2. Ký số, mã mật file PDF

Bên cạnh việc sử dụng các phần mềm có tính năng ký số, mã mật dữ liệu như GCA-01, Microsoft Office, Adobe Acrobat…, các cơ quan nhà nước còn sử dụng nhiều phần mềm riêng phục vụ hoạt động nội bộ. Khi xây dựng mới hoặc nâng cấp các phần mềm này, nếu các cơ quan nhà nước có nhu cầu đưa chữ ký số vào trong phần mềm (tích hợp chữ ký số) thì Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ cung cấp bộ thư viện lập trình (trên nền Winform và Webform) và tư vấn lập trình để các cơ quan nhà nước có thể tự xây dựng, hoặc nâng cấp các phần mềm cho riêng mình.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.