Ngày 01/02/2016 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BQP

Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
 
Nội dung chủ yếu của Thông tư: Thông tư bao gồm 4 chương, 33 điều và 15 mẫu biểu, trong đó: Chương I: đưa ra những quy định chung của Thông tư; Chương II: Dịch vụ chứng thực chữ ký số; Chương III: Nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chương IV: Trách nhiệm thi hành; và các mẫu biểu đính kèm. Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 
 
Nội dung chi tiết Thông tư xem tại đây.

Theo: www.ca.gov.vn

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.