TRA CỨU CHỨNG THƯ SỐ
Người được cấp CTS Ngày sinh Số CMTND/ Ngày cấp/ Nơi cấp Đơn vị Số mã pin Số mã vạch Địa chỉ email đăng ký CTS Ngày cấp Ngày hết hạn
Triệu Đức Long 3/10/1986 080427628/26-01- 2010 Công An Cao Bằng UBND huyện Quảng Uyên 3037713 005e8aa7
Nguyễn Thị Tuyết 3/10/1970 080309813/24-07- 2009 Công An Cao Bằng UBND huyện Hòa An 3037715 005e8aa1
Nông Thị Liễu 30/01/1982 080418614/27-12- 1999 Công An Cao Bằng UBND huyện Nguyên Bình 3037717 005e8a9d
Định Thị Liêm 11/3/1983 080413107/03-03- 2006 Công An Cao Bằng UBND huyện Thạch An 3037719 005e8aa0
Ma Thế Trung 1/12/1982 080472841/12-07- 2006 Công An Cao Bằng UBND huyện Bảo Lâm 3037721 005e8a9e
Dương Viết Lưu 6/3/1979 085301860/17-03- 2014 Công An Cao Bằng UBND huyện Bảo Lạc 3037723 005e8a9f
Phạm Thị Hiệu 6/8/1985 080466654/30-08- 2001 Công An Cao Bằng UBND huyện Hà Quảng 3037725 005e8aa2
Nông Văn Đàm 17/01/1962 080347130/21-07- 2005 Công An Cao Bằng UBND huyện Trà Lĩnh 3037727 005e8a9a
Hoàng Thị Ngà 1/7/1982 080477322/11-09- 2008 Công An Cao Bằng UBND huyện Trùng Khánh 3037729 005e8a97
Hoàng Thị Hảo 3/2/1977 085042546/21-10- 2010 Công An Cao Bằng UBND huyện Hạ Lang 3037731 005e8a98
Nông Thị Vui 25/06/1966 080298801/19-10- 2010 Công An Cao Bẳng UBND huyện Thông Nông 3037733 005e8aac
Nông Thị Duyên 8/2/1982 080375492/25-02- 2009 Công An Cao Bằng UBND huyện Phục Hòa 3037735 005e8aab
Đinh Thị Hương Ly 21/09/1979 080471099/26-03- 1997 Công An Cao Bẳng UBND Thành phố Cao Bằng 3037737 005e8aaa
Hoàng Thị Tâm 19/10/1960 080287157/19-04- 2006 Công An Cao Bằng Thanh tra tỉnh 3037739 005e8aae
Lưu Ngọc Huyền 7/5/1985 080430571/09-09- 2010 Công An Cao Bằng Ban quản lý khu kinh tế 3037741 005e8aad

Trang

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.