TRA CỨU CHỨNG THƯ SỐ
Người được cấp CTS Ngày sinh Số CMTND/ Ngày cấp/ Nơi cấp Đơn vị Số mã pin Số mã vạch Địa chỉ email đăng ký CTS Ngày cấp Ngày hết hạn
Ma Kim Bang 7/7/1979 080391022/21 -2-1998 Công An Cao Bằng Ban dân tộc 3037743 005e8aa6
Hoàng Thị Đà 30/06/1982 080486894/06-03- 2002 Công An Cao Bằng Sở y tế 3037745 005e8aa3
Hoàng Thị Thu Hà 15/03/1988 080497727/21-03- 2007 Công An Cao Bằng Sở xây dựng 3037747 005e8aa5
Hà Văn Hiển 10/12/1958 080371874/18-06- 2002 Công An Cao Bằng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Cao Bằng 3037749 005e8aa4
Đặng Thị Hà 19/03/1986 090972305/04-05- 2002 Công An Thái Nguvên Sở Tư pháp 3037751 005e8aa8
Dương Thị Hương 25/10/1985 080430649/07-04- 2003 Công An Cao Bằng Sở thông tin và truyền thông 3037753 005e8ac5
Lý Thị Thanh Thủy 22/05/1971 080362236/26-04- 2004 Công An Cao Bằng Sở Tài nguyên và Môi trường 3037755 005e8abe
Nông Thị Hòe 11/6/1960 080381886/06-05- 2013 Công An Cao Bằng Sở tài chính 3037757 005e8abb
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 9/2/1980 080396762/28-11- 2003 Công An Cao Bằng Sở NN & PTNT 3037759 005e8abd
Triệu Thị Tuyết 23/02/1980 080470069/22-09- 2011 Công An Cao Bằng Sở nội vụ 3037761 005e8abc
Lý Thị Thu Trang 8/7/1980 080474760/12-09- 1998 Công An Cao Bằng Sở ngoại vụ 3037763 005e8ac0
Nông Thị Duyên 19/09/1972 085041070/15-08- 2010 Công An Cao Bằng Sở LĐTB và Xã hội 3037765 005e8abf
Nông Thị Thỏa 7/6/1974 80408949/22-11-2010 Côna An Cao Bằng Sở Khoa học-công nghệ 3037767 005e8ab8
Đỗ Minh Thu 17/08/1990 080552194/10-03- 2008 Công An Cao Bằng Sở Kế hoạch-Đầu tư 3037769 005e8ab5
Phan Đức Huỳnh 25/04/1976 080387276/27-06- 2013 Công An Cao Bằng Sở Giao thông-Vận tải 3037771 005e8ab7

Trang

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.