TRA CỨU CHỨNG THƯ SỐ
Người được cấp CTS Ngày sinh Số CMTND/ Ngày cấp/ Nơi cấp Đơn vị Số mã pin Số mã vạch Địa chỉ email đăng ký CTS Ngày cấp Ngày hết hạn
Hoàng Thanh Hải 20/08/1980 080475487/03-07- 2002 Công An Cao Bằng Sở Giáo dục và Đào tạo 3037773 005e8ac2
Nguyễn Thu Hồng 13/02/1978 080405096/24-05- 1995 Công An Cao Bằng Sở công thương 3037775 005e8ac6

socongthuong@caobang.gov.vn

Lăng Thị Trang 13/04/1987 080502932/21-03- 2005 Công An Cao Bằng Văn phòng UBND Tỉnh 3037777 005e8ad4
Lương Thị Hiệp 21/10/1979 080397937/20-02- 1998 Công An Cao Bằng Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND 3037779 0067a386

vphdndtinh@caobang.gov.vn

Trang

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang thông tin điện tử chứng thực điện tử và chữ ký số
Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: sotttt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3859818
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.