DOWNLOAD PHẦN MỀM

STT

Tên tài liệu

Dowload

1

Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID

Tải xuống

2

Trình điều khiển thiết bị eToken Safenet - TokenManager bản 64 bit

Tải xuống

3

Công cụ hỗ trợ khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

Tải xuống

4

Trình điều khiển thiết bị eToken Safenet - TokenManager bản 32 bit

Tải xuống

5

Trình điều khiển thiết bị - TokenManager

Tải xuống

6

Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP

Tải xuống

7

Bộ công cụ tích hợp ký số và xác thực văn bản điện tử (PDF) trên thiết bị di động theo quy định tại Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP

Tải xuống

8

Phần mềm vSign trên Android sử dụng SD Secure

Tải xuống

9

Bộ công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM-PKI

Tải xuống

10

Công cụ cài đặt chứng thư số CA

Tải xuống

11

Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA

Tải xuống

12

Công cụ hỗ trợ gia hạn chứng thư số (VGCA Renew Tool)

Tải xuống

13

Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước

Tải xuống

Số người truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang