Ngày 01/02/2016 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BQP

Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.

Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
 
Nội dung chủ yếu của Thông tư: Thông tư bao gồm 4 chương, 33 điều và 15 mẫu biểu, trong đó: Chương I: đưa ra những quy định chung của Thông tư; Chương II: Dịch vụ chứng thực chữ ký số; Chương III: Nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chương IV: Trách nhiệm thi hành; và các mẫu biểu đính kèm. Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 
 
Nội dung chi tiết Thông tư xem tại đây.

Theo: www.ca.gov.vn

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 1 142
  • Tổng lượt truy cập: 54949
  • Tất cả: 213
ipv6 ready