3.5. Phối hợp triển khai như thế nào?

Để triển khai dịch vụ chứng thực, bộ phận chuyên trách CNTT tại các cơ quan sẽ liên hệ với Trung tâm Chứng thực chuyên dùng Chính phủ để thảo luận các nội dung kỹ thuật và các vấn đề triển khai.

Liên hệ:

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ Yếu Chính phủ.

Địa chỉ: 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại/ Fax 04 37738668

Email: info@ca.gov.vn

Website: http://ca.gov.vn

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
ipv6 ready