3.4. Kinh phí triển khai gồm những gì?

Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ đảm bảo những khoản kinh phí sau:

·        Cấp phát chứng thư số và phần mềm (client) ký tài liệu

·        Cài đặt phần mềm client ký tài liệu

·        Hướng dẫn sử dụng phần mềm ký tài liệu.

·        Hướng dẫn tích hợp các dịch vụ chứng thực vào phần mềm nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
ipv6 ready