2.3. Các dịch vụ cung cấp trong hệ thống chứng thực chuyên dùng Chính phủ gồm những gì?

Công bố thông tin về hệ thống chứng thực

Nhóm dịch vụ chứng thư số

·        Cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng thư số.

·        Duy trì CSDL chứng thư số và danh sách chứng thư số đã thu hồi

Dịch vụ chứng thực chữ ký số

·        Hỗ trợ tạo chữ ký số

·        Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số

Dịch vụ thời gian

·        Cung cấp thời gian đồng bộ tới các máy

·        Cung cấp tem (nhãn, dấu) thời gian cho các giao dịch

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
ipv6 ready