1.9. Chữ ký số là gì?

Chữ ký số (Digital Signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác nhận danh tính của người gửi hoặc người ký dữ liệu đó. Chữ ký số được sử dụng để khẳng định dữ liệu có bị thay đổi hay không.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
ipv6 ready