1.6. Hệ thống chứng thực có những ứng dụng gì?

Một số ứng dụng của hệ thống chứng thực:

Nhóm các dịch vụ chính phủ điện tử e-Government:

·        Hóa đơn điện tử (E-Invoice)

·        Thuế điện tử (E-Tax Filing)

·        Hải quan điện tử (E-Customs)

·        Bầu cử điện tử (E-Voting)

·        E-Passport

·        PKI-based National ID Card

·        Các dịch vụ của chính phủ cho doanh nghiệp G2B (các ứng dụng đăng ký kê khai, thăm dò qua mạng đối với các doanh nghiệp)

·        Các dịch vụ của chính phủ cho công dân G2C (dịch vụ y tế...).

Nhóm các dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Online Banking)

·        Thanh toán trực tuyến (E-Payment)

·        Tiền điện tử (E-Billing)

Nhóm các dịch vụ khác

·        Kinh doanh chứng khoán trực tuyến (Online security trading)

·        Đấu thầu trực tuyến (E-Procurement)

·        Bảo hiểm trực tuyến (E-Insurance)

·        Quản lý tài liệu

·        Bảo mật email

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
ipv6 ready