1.1. Hệ thống chứng thực điện tử là gì?

Hệ thống chứng thực là một hạ tầng an ninh mạng được xây dựng trên một hạ tầng cơ sở khóa công khai (PKI) cung cấp các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hoạt động (gọi chung là giao dịch) thông qua mạng.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
ipv6 ready