7. Đăng ký, cấp phát chứng thư số.

Quy trình đăng ký, cấp phát chứng thư số thực hiện theo  thông tư 08/2016/TT-BQP.

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với cá nhân trong thông tư 08/2016/TT-BQP

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với tổ chức: tải về.

Mẫu biểu đăng ký chứng thư số đối với thiết bị: tải về.

Các công văn (đề nghị cấp phát, thu hồi chứng thư số…) gửi tới Ban Cơ yếu Chính phủ bao gồm bản giấy và bản điện tử: bản giấy gửi theo đường công văn, bản điện tử gửi tới hòm thư info@ca.gov.vn.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
ipv6 ready