2. Đối tượng cấp chứng thư số

Hiện nay Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số cho các thuê bao là:

- Tổ chức: bao gồm các tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị.

- Cá nhân: bao gồm cán bộ, công chức.

- Thiết bị: các thiết bị mạng (Web server, Mail server, VPN server …) của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

 

 

 

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
ipv6 ready