1. Điều kiện cần để triển khai ứng dụng

- Có nhu cầu sử dụng hệ thống chứng thực để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử (trao đổi thông tin trên mạng máy tính).

- Có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin có khả năng hỗ trợ người dùng cuối.

- Có hạ tầng CNTT đủ điều kiện

+ Hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao kết nối mạng TSL hoặc mạng Internet

+ Hệ thống thư điện tử công vụ có tỷ lệ sử dụng ≥ 30%.        

- Ứng dụng CNTT phát triển

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ ≥ 2.

+ Quản lý văn bản, một cửa điện tử.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
ipv6 ready