Cập nhật phiên bản phần mềm ứng dụng chữ ký số VSIGN-PDF (NEW)

Ban Cơ yếu Chính phủ nâng cấp phiên bản phần mềm VSIGN-PDF trong gói sản phẩm GCA-01 để phục vụ triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
ipv6 ready