Cập nhật mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01

 Ban Cơ yếu Chính phủ cập nhật mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01 để phục vụ triển khai hệ thống mở khóa thiết bị cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Download mẫu công văn:

 

Mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
ipv6 ready