Cập nhật phiên bản trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01

 Ban Cơ yếu Chính phủ cập nhật phiên bản trình điều khiển thiết bị mới (Driver) GCA-01 để phục vụ triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

 

 

 

Download trình điều khiển thiết bị GCA-01:

 

Phiên bản 32 bit

 

Phiên bản 64 bit

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
ipv6 ready