HỆ THỐNG CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ

HỆ THỐNG CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ

Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính Phủ là mô hình chứng thực quốc gia gồm 2 khu vực:

1. Khu vực công cộng ( đối với các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân )

Khu vực công cộng cung cấp dịch vụ chứng thực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Theo điều 6 nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý về dịch vụ chứng thực chữ ký số, Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông Tin Truyền Thông) thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

2. Khu vực chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Khu vực chuyên dùng cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Theo điều 6 nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý về dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Tổ chức chứng thực chuyên dùng là tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức chứng thực chuyên dùng nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.

- Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin -  Ban Cơ yếu Chính phủ là một tổ chức chứng thực chuyên dùng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ nền tảng nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên mạng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Các dịch vụ cung cấp trong hệ thống chứng thực chuyên dùng Chính phủ bao gồm:

  • Công bố thông tin về hệ thống chứng thực

Nhóm dịch vụ chứng thư số

  • Cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng thư số.
  •  Duy trì CSDL chứng thư số và danh sách chứng thư số đã thu hồi

Dịch vụ chứng thực chữ ký số

  • Hỗ trợ tạo chữ ký số
  • Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số

Dịch vụ thời gian

  • Cung cấp thời gian đồng bộ tới các máy
  • Cung cấp tem (nhãn, dấu) thời gian cho các giao dịch

- Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh giao phối hợp với các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện công tác tư vấn triển khai hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. Hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp xử lý các vấn đề trong công tác tổ chức và kỹ thuật. Nhằm đảm bảo hạ tầng và ứng dụng thành công hệ thống trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Tin liên quan
Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
ipv6 ready